Formularz reklamacji i wymiany

                               

                PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU 

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu. 

 

Reklamacja kierowana do:                             

                                                                            Dane firmy:

MAZUREK Mirosław Mazurek Aldona Wierak  Spółka Cywilna

ul. Żwirki i Wigury 14B, 170300 Siemiatycze
e-mail: sklep@mazurek-buty.pl
tel. 085 655 23 88,  537-544-736
                                                                       

   

Zgłaszający:

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

 

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

 

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

 

 

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ ..............................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

. .........................................................

 

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania butów. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

 

*)  Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.     

Ta strona stosuje pliki cookies   Akceptuję   więcej